หมีพูหมูพี http://chaijit.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=18 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันคือกรมธรรม์ของท่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=18 Sun, 07 Oct 2007 23:54:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=17 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การประกันชีวิตคืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=17 Sun, 07 Oct 2007 0:39:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=16 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การประกันชีวิตมีประโยชน์อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=16 Sun, 07 Oct 2007 13:10:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=15 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การประกันชีวิตแตกต่างกับการฝากเงินไว้กับธนาคารอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=15 Sun, 07 Oct 2007 13:12:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=14 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แบบของการประกันชีวิตมีกี่แบบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=14 Sun, 07 Oct 2007 13:13:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=13 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เบี้ยประกันภัยคืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=13 Sun, 07 Oct 2007 13:13:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=12 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย จะได้เงินคืนหรือไม่ อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=12 Sun, 07 Oct 2007 13:14:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=11 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ในการทำประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตเกี่ยวข้องอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=11 Sun, 07 Oct 2007 13:15:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=10 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[รูปแบบการเสนอขายประกันชีวิตโดยส่วนใหญ่เป็นอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=10 Sun, 07 Oct 2007 13:15:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=06-03-2011&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=06-03-2011&group=4&gblog=19 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัยต่าง ๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=06-03-2011&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=06-03-2011&group=4&gblog=19 Sun, 06 Mar 2011 11:02:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=01-01-2008&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=01-01-2008&group=4&gblog=18 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[3 ปัญหาหลักในชีวิตของคนเรา และการประกันจะเข้ามาแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=01-01-2008&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=01-01-2008&group=4&gblog=18 Tue, 01 Jan 2008 10:44:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=01-01-2008&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=01-01-2008&group=4&gblog=17 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[รูปแบบพื้นฐานในการวางแผนการการเงิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=01-01-2008&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=01-01-2008&group=4&gblog=17 Tue, 01 Jan 2008 12:29:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=01-01-2008&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=01-01-2008&group=4&gblog=16 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บัญญัติ 10 ประการ เพื่ออนาคตทางการเงินที่สดใสของคุณและครอบครัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=01-01-2008&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=01-01-2008&group=4&gblog=16 Tue, 01 Jan 2008 12:16:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=01-01-2008&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=01-01-2008&group=4&gblog=15 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักพื้นฐานในการลงทุน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=01-01-2008&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=01-01-2008&group=4&gblog=15 Tue, 01 Jan 2008 12:11:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=01-01-2008&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=01-01-2008&group=4&gblog=14 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมต้องลงทุน ? เก็บเงินใส่กระปุกอย่างเดียวไม่พอหรือ ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=01-01-2008&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=01-01-2008&group=4&gblog=14 Tue, 01 Jan 2008 12:08:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=13-10-2007&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=13-10-2007&group=4&gblog=13 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนต้องทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=13-10-2007&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=13-10-2007&group=4&gblog=13 Sat, 13 Oct 2007 14:50:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=13-10-2007&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=13-10-2007&group=4&gblog=12 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างไรเมื่อรถหาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=13-10-2007&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=13-10-2007&group=4&gblog=12 Sat, 13 Oct 2007 14:52:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=06-10-2007&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=06-10-2007&group=4&gblog=11 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กำแพงแห่งบาบิโลน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=06-10-2007&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=06-10-2007&group=4&gblog=11 Sat, 06 Oct 2007 22:24:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=30-09-2007&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=30-09-2007&group=4&gblog=10 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เป็นเศรษฐีร้อยล้านได้ จากการลงทุนปีละ 14,000 บาท (ภาคแรก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=30-09-2007&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=30-09-2007&group=4&gblog=10 Sun, 30 Sep 2007 20:55:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=9 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างไรเมื่อตัวแทนประกันชีวิตมาเสนอขาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=9 Sun, 07 Oct 2007 13:16:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=8 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขั้นตอนการทำประกันชีวิตอย่างถูกวิธี ทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=8 Sun, 07 Oct 2007 13:18:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=7 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[จะชำระเบี้ยประกันภัยอย่างไร ไม่ให้กรมธรรม์ประกันภัยขาดอายุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=7 Sun, 07 Oct 2007 13:20:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=6 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หากมีปัญหาด้านการเงินเพื่อชำระเบี้ยประกันภัย ควรทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=6 Sun, 07 Oct 2007 10:43:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=5 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บริษัทจะปฏิเสธการจ่ายเงินจากการทำประกันชีวิตในกรณีใดได้บ้าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=5 Sun, 07 Oct 2007 13:23:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=4 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การขอรับเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยต้องปฏิบัติอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=4 Sun, 07 Oct 2007 13:40:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=3 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=3 Sun, 07 Oct 2007 13:41:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=2 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิทธิเกี่ยวกับการขอรับเงินปันผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=2 Sun, 07 Oct 2007 13:42:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=1 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิทธิในการหักลดหย่อนภาษี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=07-10-2007&group=5&gblog=1 Sun, 07 Oct 2007 13:42:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=30-09-2007&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=30-09-2007&group=4&gblog=9 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เป็นเศรษฐีร้อยล้านได้ จากการลงทุนปีละ 14,000 บาท (ภาคจบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=30-09-2007&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=30-09-2007&group=4&gblog=9 Sun, 30 Sep 2007 20:54:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=30-09-2007&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=30-09-2007&group=4&gblog=8 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มีเงินน้อยก็ลงทุนได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=30-09-2007&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=30-09-2007&group=4&gblog=8 Sun, 30 Sep 2007 17:49:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=30-09-2007&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=30-09-2007&group=4&gblog=7 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แง่คิดจากกองทุนโนเบล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=30-09-2007&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=30-09-2007&group=4&gblog=7 Sun, 30 Sep 2007 17:48:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=23-04-2007&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=23-04-2007&group=4&gblog=6 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ซื้อประกันชีวิตทำไม... มีประโยชน์อะไร... เอาไปทำอย่างอื่นจะคุ้มกว่ามั้ย...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=23-04-2007&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=23-04-2007&group=4&gblog=6 Mon, 23 Apr 2007 18:00:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=22-04-2007&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=22-04-2007&group=4&gblog=5 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการดีแล้ว จะทำแบบไหนดี ขอส่งถูก ๆ นะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=22-04-2007&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=22-04-2007&group=4&gblog=5 Sun, 22 Apr 2007 18:00:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=22-04-2007&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=22-04-2007&group=4&gblog=4 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำทุนประกันคุ้มครองเท่าไหร่ดีล่ะ การเงินของเราถึงจะไม่เดือดร้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=22-04-2007&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=22-04-2007&group=4&gblog=4 Sun, 22 Apr 2007 17:59:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=22-04-2007&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=22-04-2007&group=4&gblog=3 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุ้มครองคุณระยะยาว เหมาะสมกับแผนประกันใด ส่งเบี้ยอย่างไรดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=22-04-2007&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=22-04-2007&group=4&gblog=3 Sun, 22 Apr 2007 17:59:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=22-04-2007&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=22-04-2007&group=4&gblog=2 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แบบประกันยอดนิยม เข้าใจง่าย คุ้มครองสูง ส่งเบี้ยประกันถูก มีด้วยหรือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=22-04-2007&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=22-04-2007&group=4&gblog=2 Sun, 22 Apr 2007 17:58:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=22-04-2007&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=22-04-2007&group=4&gblog=1 http://chaijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทำงานอายุยังไม่มาก และยังไม่มีภาระมาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=22-04-2007&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chaijit&month=22-04-2007&group=4&gblog=1 Sun, 22 Apr 2007 8:05:31 +0700